Reparera undergolv

Undergolv är exakt vad det låter som. Golvet under det material som du går på. Det kan vara betong, eller plywood, eller andra typer av material. Tyvärr kan även det mest robusta material i undergolv bli knäckt eller mögligt. Vatten kan samlas mellan golvet och undergolvet eller mellan ovansida och undergolvet. Dessa och många andra typer av problem kräver ofta reparationer.

Det är oftast dyrt och aldrig trevligt, tar man inte bort det, så leder det till större problem längre fram. Beroende på omfattningen av problemet, kan den kräva allt från att riva bort ett par plattor till att göra om allt grundligt från börja igen.

Behovet av renoveringar kan upptäckas på flera sätt, återigen, beroende på arten och omfattningen av skadan. I vissa fall är det ett område i översta ytlagret, med en synlig skillnad, vi säger en vattenskada i badrummet. I andra fall kan det vara bara en unken doft av mögel som inte kommer att försvinna oavsett hur väl golvet rengörs. Ibland upptäcks det som en liten bubbla i mattan, som blir särskilt tydlig när man går på den.

När man upptäckt skadan bör man åtgärda den fortast möjligt.

Hur man ska gå tillväga beror på det ytlager man lagt in. Vinyl, till exempel, kan mycket sällan återanvändas och kommer att behöva ersättas av nytt material. Med omsorg, kan vissa typer av stenbeläggning avlägsnas utan sprickbildning, och sedan återanvändas. Trä kan sällan och bör inte återanvändas om det blivit angripet av fukt eller mögel. Laminat kan ibland återanvändas, men det är oftast inte värt den extra insats som krävs för att ta bort det utan skada. Mattan kommer oftast att få ersättas med nytt material.

Ta bort alla golv i det skadade området. Då kan man inspektera skadan i undergolvet. Det vanligaste problemet är fukt och mögel i den underliggande träkonstruktionen som vid åtgärdande ska avlägsnas helt. Det ska vara ett tillräckligt stort område så att det är säkerställt att allt utsatt material är borta.

Även om samma typ av undergolv används som ersättning kan man använda bättre material vid reparationen. Trägolv är mycket bättre än sina föregångare för 20-50 år sedan, tack vare förbättrade behandlingsmetoder och minskade risker för att behöva göra jobbet igen. Mattor idag är bättre resistenta än tidigare genom nya tillverkningsmetoder.

Säkerställ att det nya materialet i undergolvet är helt plant för att stödja det nya golvet. Det måste vara starkt nog att bära trycket av avsevärd trafik. Undergolvsreparation är inte något som man vill göra flera gånger.