Golvvärme

Att installera golvvärmesystem blir alltmer populära. Men idén går tillbaka tusentals år. Romarna var kända för att ha ett system som låg under marmor för att värma ge värme. Moderna system har samma syfte, men fungerar till skillnad från romartiden något annorlunda.

Golvvärmesystem idag finns i två typer: elektriskt, eller vattenburen i rör.

Elektriska golvvärmesystem använder ett lager av material som leder värme till den yta, oftaste ett golv som den ska värma.

Vid första anblicken kanske ett elektriskt uppvärmt golv inte låter speciellt säkert, speciellt inom områden som badrum eller kök där vätska på golvet är vanligt förekommande. Faktum är att elektriskt golvvärme är lika säkert som annat. Ledarna är välisolerade och själva materialet i golvet lägger till ytterligare en skyddsbariär.

Elektriska golvvärmesystem kostar några tusen kronor att installera i ett genomsnittligt badrum, och de är normalt i drift för en ringa elkostnad. Beroende på storlek och modell, kan de ge avsevärd uppvärmning i badrummet.

Vattenburet värmegolv har samma har samma mål som ett elektriskt, dvs att värma golvet och rummet. Men skillnaden är att det cikulerar en uppvärmd vätska genom en serie rör. Dessa rör kan installeras antingen över undergolvet i isolerade paneler eller genom rörförläggning direkt vid gjutning av golvet.

På nedre våningsplan är det, vanligt med förläggning direkt i undergolvet. Inbäddade i en serie av paneler. Med rör i hela området med visst mellanrum. Ibland lägger man rör och betong vid samma tidpunkt. Reflekterande material installeras oftast under rören, för att rikta värmen uppåt.

I alla system är effekten att dra nytta av två saker: (1) värmen stiger, (2) varma golv gör att hela kroppen känns varmare.

Värmen från elkabel eller rören värmer det omgivande materialet. Varm luft stiger och därför börjar man med golvet. När golvet hålls varmt, ger det i allmänhet en behaglig känsla i fötterna. Ingen tycker om att kliva ut på ett kallt badrums- eller köksgolv. Det fortsätter uppåt från golvet, beroende på systemet, värmer rummet från några grader till önskad temperatur. Många strålande värmesystem kommer att hålla ett helt stort område väldigt bekvämt, utan någon extra värme från ett annat värmesystem.