Måla fasadputs


Att måla puts är bland de svåraste målningsarbetena. Det kräver mer förberedelser och större försiktighet under genomförandet. Men det kan också vara det mest tillfredsställande målningsarbetet, eftersom en bra målad puts verkligen gör att ett hus sticker ut.

Förberedelse

Som vanligt är förberedelsen a och o, som med alla målningsarbeten. En ren och fast yta är ett krav innan målningsarbetet påbörjas. I detta jobb kan man använda borste och olika typer av fasadtvättar innan själva målningsarbetet påbörjas.

Som med all utvändig målningsjobb är det mycket viktigt att se till att ytorna är torra innan du börjar. Det gäller dubbelt upp för puts. Stora väggytor som utsätts för solen torkar snabbare än delar av puts som innehåller vinklar där fukt kan stanna kvar.

En bra maskering kommer göra resultatet betydligt bättre. Fönster utgör en särskild utmaning för att undvika att få färg på glas och ram. Det är oftast mycket lättare att maskera fönstret väl, än att skrapa bort färg efteråt.

Om det har regnat bör du vänta 2-3 dagar innan du påbörjar ett yttre jobb. Att undvika dagens mordontimmar är också att föredra så eventuell morgondagg hinner avdunsta. På samma sätt är det bra att sluta i god tid innan skymningen så färgen hinner torka lite innan kvällsfukten kommer.

Men det är inte bara fukt som är viktigt att ha i åtanke utan också temperaturen är viktig. Bortsett från det faktum att fukt samlas lättare i svalare temperaturer, kan det innebära att färgen torkar alltför långsamt. I extrema fall kan temperaturer göra färgen skrynklig. Man bör inte måla i temperaturer under ca 10 grader.

Den motsatta ytterligheten kan vara lika stort problem. En allt för hög temperatur innebär ofta att färgen torkar för snabbt vilket försämrar färgens egenskaper och kan innebära ojämnheter och blåsor, speciellt vanligt när det gäller oljebaserade eller alkydfärger.

Målningsteknik

Som med alla målningsarbeten, börja alltid uppifrån och ner. Doppa penseln några centimeter i färgen, ta bort eventuellt överflöd genom att torka av penseln mot kanten. Försök inte snabba på jobbet genom att använda för mycket färg på en gång. Dra sedan penseln upp och och ner i en jämn svepande rörelse parallellt med marken.

Arbeta in färgen med penseln vinkelrätt mot väggen under de första tagen. Det lägger färg i alla små spår och sprickor. Dra penseln över ytan och jämna ut allt med lätta rörelser.

På mindre ytor såsom fönsterspröjsar, använd en mindre pensel eller åtminstone en stor pensels sida. Även om det är maskerat så räkna med att det tar lite tid att få till det. Är man för snabb så kommer man att måla ytor där det inte ska målas. Låt det ta sin tid och stressa inte. Vid större ytor kan du med fördel använda en roller.

Men innan målning påbörjas kan det vara värt att kontrollera om fönster och dörrar behöver bytas, om det behöver bytas vänd dig då till ett proffs på fönster och dörrpartier.